Kompetensbrist

Skriftlig fråga 2010/11:410 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 29 mars

Fråga

2010/11:410 Kompetensbrist

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Enligt en undersökning som gjorts inom näringslivet har vi i Sverige en kompetensbrist som riskerar att bromsa upp vår tillväxt.

Skälen till detta är flera men det påpekas från företagare att produktionen specialiseras mer och att utbildningssystemet inte hänger med.

För att lösa det akuta läget rekryterar företag arbetskraft utifrån. Detta sker samtidigt som vi har en hög arbetslöshet i vårt eget land.

Jag vill därför fråga utbildningsministern vilka åtgärder han planerar att vidta för att lösa företagens behov av utbildad personal med rätt kompetens.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-03-29 Anmäld: 2011-03-29 Besvarad: 2011-04-06 Svar anmält: 2011-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-06)