Kompetens i hela landet

Skriftlig fråga 2016/17:888 av Jamal Mouneimne (S)

Jamal Mouneimne (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Vi i Norrland ser inte att vi får samma tillgång till utbildningar som tjänstepersoner i södra Sverige. Detta skapar en obalans mellan kommunerna och resulterar i att kompetensen i norr inte blir densamma som söderut. Det är våra organisationer och myndigheter jag pratar om. För att kunna delta i en utbildning i Stockholm behöver våra tjänstepersoner, utöver utbildningsdagarna, två dagar för att ta sig dit och hem. Förutom tidsperspektivet betalar kommunerna en hel del i boende, resa och logi.

Vi är medvetna om att det inte alltid är möjligt att lägga utbildningar, konferenser och seminarier i norra Sverige, men måste vi fortsätta att acceptera att dessa inte är tillgängliga via webben? Vi har ett fantastiskt bredband i inlandet, och regeringen via landsbygdministern satsar ännu mer på utveckling av bredband i landsbygden. Regeringen via bostads- och digitaliseringsministern vill ha ett Sverige som är bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Det känns dock inte som om myndigheterna har nått upp till samma digitala acceptans och ambitioner som regeringen har.

Vi hoppas att ni tar denna vädjan på allvar och funderar på hur vi ska uppnå ett helt Sverige med samma möjligheter.

Jag vill därför fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

På vilket sätt är statsrådet beredd att verka för att myndigheternas utbildningar antingen blir jämnt geografiskt spridda eller har en webblösning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-15 Överlämnad: 2017-02-20 Anmäld: 2017-02-21 Svarsdatum: 2017-03-01 Sista svarsdatum: 2017-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga