Kompetens för helikopter 4 på F 17

Skriftlig fråga 2007/08:1533 av Nilsson, Karin (c)

Nilsson, Karin (c)

den 11 augusti

Fråga

2007/08:1533 Kompetens för helikopter 4 på F 17

av Karin Nilsson (c)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Det har blivit känt att Försvarets tyngsta helikoptrar, helikopter 4, kommer att skrotas nu i höst. Nya modeller som ska ersätta dessa kommer att levereras tidigast 2010. Därefter kommer det att ta ytterligare tid för inskolning av besättningar och utbildning av tekniker, ett beräknat glapp på två tre år. F 17:s övriga mindre helikoptrar har inte på långt när den utrustning som de äldre modellerna har.

Platschefen vid SOS Alarm i Växjö, Ola Johannesson, kan intyga att dessa helikoptrar har varit avgörande vid räddningsinsatser i Kronobergs län. Vid de stora översvämningarna runt Ljungby för fyra år sedan och i arbetet efter stormen Gudrun för tre år sedan var helikopter 4 en förutsättning för transporter av större mängder material, för att lyfta ut folk och få ut foder till djur som blivit isolerade på grund av vattenmassor eller kullblåsta träd. I juni i år var försvarets helikopter 4 oersättlig vid släckning av sju svåra skogsbränder.

Enligt den tillförordnade chefen för helikopterskvadronen, Magnus Reimhagen, kan det vara möjligt att under de två tre år som kan bli aktuella fram tills nya helikoptrar tagits i bruk använda sig av den återstående kompetens som finns och de bästa av helikopter 4-maskinerna som ett stöd för det civila samhället och som en lägsta ambitionsnivå för det militära behovet, under förutsättning att gällande beslut omprövas.

Är försvarsministern beredd att vidta åtgärder så att de bästa av helikopter 4-maskinerna och den personal som har kompetens för dessa på F 17 i Kallinge kan finnas kvar som ett ovärderligt stöd för räddningsinsatser i det civila samhället och som hjälp till överbryggning av det glapp som kommer att uppstå inom det militära försvaret tills de nya helikoptrarna tagits i drift?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-11 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-25 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-25)