Kompetens för att möta hedersrelaterat våld och förtryck

Skriftlig fråga 2017/18:929 av Erik Andersson (M)

Erik Andersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att leva och verka i. Samtidigt söker allt fler hjälp efter att de har utsatts för hedersvåld. Antalet ungdomar som söker hjälp för första gången, hos en organisation i Stockholm, har sedan 2015 ökat med 50 procent. Organisationer och myndigheter varnar för att hedersförtrycket verkar öka i framför allt de segregerade förorterna, och i särskilda områden är detta mycket påtagligt. Men trots detta är det svårt att uppskatta hur många människor som lever under hedersförtryck i Sverige, och mörkertalet anses vara stort.

Samtidigt som siffror pekar på att hedersvåld och förtryck tycks bli värre ökar även medvetenheten hos allmänheten. Dessutom kommer det även ställas högre krav på medborgare med yrken som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och hedersförtryck och på hur dessa ska hantera denna problematik. Yrkesgrupperna är allt från skolpersonal till polis, men detta ställer även krav på samordning och samorganisation kring dessa frågor.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att yrkesgrupper som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och hedersförtryck besitter den kompetens som behövs för att kunna erbjuda hjälp och stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga