Kompensationsstöd till friluftsrörelsen

Skriftlig fråga 2020/21:1751 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

I en hemställan till miljö- och klimatminister Isabella Lövin beskriver Svenskt Friluftsliv situationen för landets friluftsorganisationer med anledning av pandemin. Vidare beskrivs de ekonomiska svårigheterna samtidigt som efterfrågan av naturverksamheter ökat.

Friluftsrörelsen behöver ekonomisk kompensation för att verksamheterna ska ha möjlighet att fortsätta bidra till samhället genom till exempel ökad utevistelse, minskad psykisk ohälsa och ökad respekt för naturen och allemansrätten.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Avser regeringen att tillmötesgå Svenskt Friluftslivs hemställan om kompensationsstöd till friluftsrörelsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-10 Överlämnad: 2021-02-10 Anmäld: 2021-02-11 Sista svarsdatum: 2021-02-17 Svarsdatum: 2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga