Kompensation vid expropriation för fastighetsägare och hyresgäster i Malmfälten

Skriftlig fråga 2013/14:396 av Nilsson, Tomas (S)

Nilsson, Tomas (S)

den 6 februari

Fråga

2013/14:396 Kompensation vid expropriation för fastighetsägare och hyresgäster i Malmfälten

av Tomas Nilsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det pågår omfattande samhällsomvandlingar i Malmfältskommunerna. Flertalet Malmfältsbor förstår att det är nödvändigt för att gruvorna ska kunna utvecklas och leva vidare, men det skapar stora problem för enskilda och familjer boende inom områden som ska tas i anspråk av gruvan. Fastighets­ägare av hus eller hyreshus som avyttras får ersättning för marknads­värdet plus 25 procent enligt expropriationslagen. Tanken är att man ska köpa ett likvärdigt hus, men i Malmfälten finns ofta inte den möjligheten, då stora delar av samhällena ska rivas. Enda alternativet är att flytta till ett nyproducerat boende. Det gör att nuvarande ersättning inte täcker kostnaderna.  Hyresgäster får ingen kompensation alls trots att de tvingas flytta till ett nyproducerat boende med väsentligt högre hyreskostnader. Det är oskäligt, och rimligen inte heller lagstiftarens mening, att ersättningen vid expropriation inte når upp till kostnaden för ersättningsbostad.

Justitieministern sade i sitt svar på interpellation 2013/14:110 att lagstiftningen är anpassad till de förutsättningar som normalt föreligger när inlösen blir aktuellt. De samhällsomvandlingar som nu genomförs i Malmfälten är dock av en unik omfattning. Situationen i Malmfälten är mycket speciell och behöver extraordinära insatser. Justitieministern sade vidare att regeringen ”är lyhörd för signaler om behovet av att underlätta samhällsomvandlingarna och att minska konsekvenserna för enskilda. Jag utesluter inte att det inom ramen för den processen kan bli aktuellt att ta initiativ till åtgärder av skilda slag.”

Fråga:

Kommer justitieministern att vidta extraordinära åtgärder genom ägardirektiv för att kompensera hyresgäster och fastighetsägare som ekonomiskt drabbas av gruvbrytningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)