Kompensation vid expropriation för hyresgäster

Skriftlig fråga 2013/14:398 av Nilsson, Tomas (S)

Nilsson, Tomas (S)

den 6 februari

Fråga

2013/14:398 Kompensation vid expropriation för hyresgäster

av Tomas Nilsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det pågår omfattande samhällsomvandlingar i Malmfältskommunerna. Flertalet Malmfältsbor förstår att det är nödvändigt för att gruvorna ska kunna utvecklas och leva vidare, men det skapar stora problem för enskilda och familjer boende inom områden som ska tas i anspråk av gruvan. Fastighetsägare av hus eller hyreshus som avyttras får ersättning för marknadsvärdet plus 25 procent enligt expropriationslagen. Hyresgäster får ingen kompensation alls trots att de tvingas flytta till ett nyproducerat boende med väsentligt högre hyreskostnader. Det är oskäligt, och rimligen inte heller lagstiftarens mening, att ersättningen vid expropriation inte når upp till kostnaden för ersättningsbostad.

Fråga:

Kommer justitieministern att införa motsvarande lagskydd för hyresgäster som för fastighetsägare som drabbas av expropriering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)