kompensation till ungdomar som får ändrat inskrivningsbeslut

Skriftlig fråga 1998/99:481 av Grönlund, Amanda (kd)

Grönlund, Amanda (kd)
Fråga 1998/99:481 av Amanda Grönlund (kd) till försvarsministern om kompensation till ungdomar som får ändrat inskrivningsbeslut

den 22 mars

 

Regeringens försvarsuppgörelse med Centerpartiet innebär i princip en halvering av antalet civilpliktiga för åren 2000 och 2001 och en neddragning med 2 000 värnpliktiga.

Beslutet innebär problem för de inskrivna ungdomar som inte kommer att få genomföra sin utbildning. De inskrivna har hamnat i en ytterst besvärlig situation. En del har tvingats avstå från en studieplats, andra har sagt upp sin anställning eller inte planerat för arbete.

Det är min bestämda uppfattning att det inte räcker med ursäkter från ansvariga politiker och snabba besked från Pliktverket, utan att de som drabbas bör rimligtvis kompenseras ekonomiskt. Det s.k. utryckningsbidraget vars syfte är att trygga försörjningen efter utryck borde rimligtvis även tilldelas de som får inskrivningsbeslutet ändrat som en konsekvens av försvarsuppgörelsen.

Min fråga till ministern är:

 

Kommer de som får sitt inskrivningsbeslut ändrat på grund av uppgörelsen att få någon kompensation för detta?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-03-22 Besvarad: 1999-03-31 Anmäld: 1999-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga