Kompensation till Östersjöfiskare vid fiskestopp

Skriftlig fråga 2019/20:693 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Det småskaliga och kustnära fisket i Östersjön fyller en viktig funktion för en levande skärgård och för det lokala näringslivet. Det utgör också en viktig källa till högvärdigt livsmedel i form av fisk.

I och med att stopp för torskfiske i Östersjön har beslutats har det uppkommit betydande inkomstförluster för yrkesfiskarna längs den svenska ostkusten. För att få del av ekonomisk kompensation för det uteblivna fisket krävs det att vederbörande har fiskat torsk under de två senaste åren. Detta skapar en ohållbar situation för dem som nyligen har fått sin fiskelicens.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att kompensera fiskare som har nya fiskelicenser och som inte omfattas av den beslutade kompensationen för torskfiskestoppet i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-19 Överlämnad: 2019-12-20 Besvarad: 2020-01-03 Sista svarsdatum: 2020-01-03 Anmäld: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga