Kompensation för kollektivtrafiken

Skriftlig fråga 2020/21:2213 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Kollektivtrafiken har fått minskade intäkter på grund av ett minskat resande. Regeringen har uppmanat alla som kan jobba hemma att jobba hemma. Detta har lett till ett minskat resande och fallande intäkter till kollektivtrafiken. Samtidigt har regeringen framhållit vikten av att upprätthålla en hög frekvens på turerna inom kollektivtrafiken för att minska smittspridningen. Eftersom regionerna inte får full kostnadsersättning för kollektivtrafiken och det då blir svårare för kollektivtrafiken att kontrollera biljetter finns det dessutom ett stort antal passagerare som inte gör rätt för sig med betalningen.

I dagarna fick vi besked om att SJ aviserat att de slutar köra regionaltåg i Mälardalen. Enligt SJ är förlusten närmare en halv miljard kronor i uteblivna biljettintäkter och att de inte får ekonomisk kompensation från regionerna för detta. Effekten blir betydligt färre avgångar, färre stopp och ingen synkning med kollektivtrafiken. Färre turer genererar även ökad trängsel och därmed ökad smittspridning.

Detta är ett dråpslag för såväl resande i Mälardalen som för smittspridningen i sig. Risken är också att fler regioner tvingas dra ned på kollektivtrafiken eftersom regionerna även bär det ekonomiska ansvaret för de ökade kostnaderna inom vården.

Med anledning av detta frågar jag infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Kommer ministern och regeringen att kompensera regioner fullt ut för de ekonomiska förlusterna inom kollektivtrafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-03-16 Överlämnad: 2021-03-17 Anmäld: 2021-03-18 Sista svarsdatum: 2021-03-24 Svarsdatum: 2021-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga