kompensation för den borttagna nioöringen

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson (s) till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen

den 5 maj

 

Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och satsat på miljövänlig energi, har detta beslut inneburit en katastrof. Det har inneburit en minskad kompensation från det att industribeskattningen infördes 1993 t.o.m. 1998 på 15,9 miljoner kronor. Svenljunga är i särklass mest drabbad av landets kommuner av den uteblivna kompensationen.

Trots att riksdagen i två betänkanden 1995/96:SkU31 och 1997/98:SkU18 mycket tydligt givit regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om hur kommuner i liknande situation som Svenljunga på annat sätt skall få kompensation för den borttagna nioöringen, så har ännu ingenting hänt. Det anser jag vara att medvetet trotsa beslut som riksdagen fattat.

 

Vad ämnar ministern vidtaga för åtgärder för att riksdagens beslut skall kunna verkställas inom en snar framtid?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarad: 1999-05-12 Anmäld: 1999-05-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga