Kommunsektorns välfärdsarbetare

Skriftlig fråga 2009/10:702 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 8 april

Fråga

2009/10:702 Kommunsektorns välfärdsarbetare

av Britta Rådström (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Finansministern vill ge kommuner och landsting tolv miljarder mindre till välfärden 2011 och 2012. Det motsvarar närmare 35 000 välfärdsarbetare, allt från barnomsorgs- till hemtjänstpersonal. Samtidigt har det ställts ut skattesänkningslöften för kommande mandatperiod om närmare 100 miljarder kronor. Under det senaste året har 25 000 jobb försvunnit från kommun och landsting.

Konjunkturinstitutets (KI) rapport om konjunkturläget som visat på en förbättrad utveckling i kommunerna nästa år bygger på att kommunerna tillförs 13,5 miljarder mer än vad regeringen hittills planerat. Utan detta resurstillskott väntar det enligt KI nedskärningar.

Skola, sjukvård, barn och äldreomsorg behöver sin personal. Gamla, barn och sjuka drabbas hårt om antalet välfärdsarbetare fortsätter att reduceras. Ansvarigt statsråd från kommunsektorn måste agera, i synnerhet då det parti han företräder ofta talar om de äldres och barnens bästa.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att värna antalet välfärdsarbetare i kommunsektorn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-08 Anmäld: 2010-04-08 Besvarad: 2010-04-13 Svar anmält: 2010-04-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-13)