Kommunsektorns ekonomi

Skriftlig fråga 2008/09:431 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 18 december

Fråga

2008/09:431 Kommunsektorns ekonomi

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Många kommuner och landsting runt om i landet varslar om ekonomiska problem som kan leda till personalminskningar. Sveriges Kommuner och Landsting kom den 16 december med ett pressmeddelande om att de återigen skriver ned sin beräkning av skatteunderlagstillväxten. Prognosen har nu reviderats ned till 2,8 respektive 2,9 procent för 2009 och 2010.

Redan i oktober reviderade SKL ned den skatteunderlagsprognos som presenterades i augusti. Men enligt de senaste beräkningarna räcker inte den nedskrivningen. Konjunkturnedgången har gått snabbare än tidigare beräknat. I dag presenteras nya siffror som visar att skatteintäkterna väntas bli ännu lägre: 3 miljarder kronor lägre för 2009 och 8 miljarder kronor lägre för 2010 jämfört med oktoberprognosen.

Kommunförbundets ordförande menar att de minskade skatteintäkterna motsvarar närmare 20 000 jobb i kommuner och landsting 2010. Givetvis kan andra besparingar och rationaliseringar göras men ändå kommer, om inga nya resurstillskott ges, många av de här arbetstillfällena att försvinna 2010.

Avser statsrådet att ta initiativ till att kommunsektorn får ytterligare medel så att personalminskningar och därmed försämrad kommunal service kan undvikas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-18 Anmäld: 2008-12-18 Besvarad: 2008-12-22 Svar anmält: 2009-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-22)