Kommunministerns aktieinnehav

Skriftlig fråga 2006/07:48 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 20 oktober

Fråga

2006/07:48 Kommunministerns aktieinnehav

av Hans Hoff (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Det har framkommit att kommunminister Mats Odell har ett stort aktieinnehav i en vårdkoncern som säljer vårdtjänster till kommuner. Nu utreder jurister på Finansdepartementet om Mats Odells aktieinnehav innebär ett problem i kombination med att han innehar ämbetet som kommunminister. Det är anmärkningsvärt att samtidigt som en granskning pågår så behåller ministern det politiska ansvaret för just de frågor som berörs i utredningen. Det vore lämpligt att frånta kommunministern hans ordinarie arbetsuppgifter under den tid som utredningen pågår.

Avser statsministern att låta något annat statsråd överta ansvaret för de kommunala frågorna under den tid utredningen pågår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-10-20 Anmäld: 2006-10-24 Besvarad: 2006-10-25 Svar anmält: 2006-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-10-25)