Kommunikationsbehovet för myndigheter

Skriftlig fråga 2019/20:596 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Telia är en viktig leverantör av kommunikation för statens olika behov. Försvarsmakten är ett exempel.

Staten är en stor ägare i Telia med nästan 40 procent av ägandet. Trots den stora ägarandelen har bolaget valt att gå vidare med den så kallade Bonnieraffären trots statens motstånd. Det visar att ägandet per se inte innebär någon garanti för att säkra kritiska kommunikationsbehov för staten.

Det finns flera möjligheter att säkra kommunikationsbehovet för staten. Ägandet av infrastruktur är en väg och avtal med utvalda leverantörer en annan. Vad regeringen anser i frågan är höjt i dunkel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

På vilka sätt i form av ägande, avtal eller andra former avser ministern och regeringen att säkra statens kommunikationsbehov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga