Kommunikationer till och från Holmön

Skriftlig fråga 2020/21:1005 av Helena Lindahl (C)

Helena Lindahl (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Förra året fick ministern en skriftlig fråga om hur kommunikationen till och från Holmön kunde säkerställas. Svaret från ministern var att han skulle bevaka frågan noggrant. Tyvärr kvarstår problemen för öborna, och en hållbar permanent lösning verkar tyvärr vara långt borta – i alla fall om man läser Trafikverkets beslut, som nyligen skickades på mejl till bland andra Umeå kommun och den arbetsgrupp som för Holmöbornas talan.

Färjetrafiken ska bara bedrivas när det är isfritt, en svävare sätts in när isen är 20 centimeter tjock och däremellan erbjuds helikopter – ett transportalternativ som bara fungerar när det inte är mörkt, dimma eller snöfall. Dessutom införs helikopter först när all annan möjlig trafik stått stilla i fem dagar.

Allt detta omöjliggör boende på ön, i alla fall för människor som jobbar på fastlandet, och det ställer till med enorma problem för företagarna lokalt. Om man som anställd inte vet om man kan dyka upp på sin arbetsplats dagen efter eller, i värsta fall, under flera dagar på grund av dåliga kommunikationer är det illa. Det kan inte heller vara rimligt att den lokala snickaren på ön ska köra skoter för att frakta stora mängder virke – vilket för övrigt inte heller är möjligt när isen är för tunn.

Sammantaget kommer de människor som är i arbetsför ålder och som i dagsläget pendlar till fastlandet behöva flytta. Det blir en nedåtgående spiral för livet och utvecklingen på ön. Sett i ljuset av att regeringens särskilda utredare, Thage G Pettersson, redan 2007 fastslog att Trafikverket ska ha ett helhetsansvar för kommunikationen till och från Holmön så rimmar dagens situation väldigt illa med detta, och den är orimlig.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är med anledning av ovan nämnda:

 

Med tanke på ministerns skarpa uttalande om frågan i fjol, kommer ministern att se till att kommunikationerna till och från Holmön kommer att fungera på ett rimligt sätt, så att människor kan arbetspendla och driva företag på ön året runt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-14 Överlämnad: 2020-12-15 Anmäld: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-29 Svarsdatum: 2021-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga