kommunikationer för pendlare i Sörmland

Skriftlig fråga 2002/03:806 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 14 april

Fråga 2002/03:806

av Fredrik Olovsson (s) till statsrådet Ulrica Messing om kommunikationer för pendlare i Sörmland

I dag reser alltfler allt längre till och från sitt arbete @ inte minst i Sörmland. Under det senaste decenniet har pendlingen ökat kraftigt både mellan kommunerna i länet och över länsgränserna. Det är dessutom en utveckling som accelererar @ inte minst i förhållande till Stockholmsområdet. Utvecklingen innebär att arbetsmarknader växer ihop, att företag får lättare att anställa den personal man behöver och att människors möjligheter att kombinera arbete och ett bra boende ökar. Regionförstoringen ställer emellertid ökade krav på förutsägbarhet, långsiktighet och säkerhet i kommunikationerna. Den som exempelvis väljer att bo i Sörmland och arbeta i Stockholm gör ett stort och viktigt val i sitt liv. Då kan inte SJ dra in den linje den enskilde är beroende av eller förändra tidtabellen med kort varsel. Ett sådant exempel är att en av de viktigaste avgångarna kvällstid från Stockholm till Katrineholm, med stor säkerhet tas bort i SJ:s nya tidtabell. På samma sätt krävs att pendlare kan lita på att man inte riskerar förseningar till följd av brist på lok, förare eller andra brister i infrastrukturen. I förlängningen innebär sådana brister i säkerhet och förutsägbarhet att människor får en besvärligare vardag med färre valmöjligheter och att företag och andra arbetsgivare får svårare att rekrytera den personal man söker, med minskad tillväxt och välfärd som följd. Min fråga till statsrådet Messing är därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa goda, stabila och förutsägbara kommunikationer för pendlarna i Sörmland?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-04-14 Anmäld: 2003-04-15 Besvarad: 2003-04-24 Svar anmält: 2003-04-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-04-24)