Kommunikation om arkeologiska undersökningar

Skriftlig fråga 2006/07:1150 av Persson, Göran i Simrishamn (s)

Persson, Göran i Simrishamn (s)

den 11 maj

Fråga

2006/07:1150 Kommunikation om arkeologiska undersökningar

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Hösten 2006 presenterade en statlig utredning betänkandet Uppdragsarkeologi i tiden (SOU 2005:80). Där behandlades i huvudsak uppdragsarkeologins framtid men också kulturminneslagen, KML.

Det är en nationell angelägenhet att skydda vår kulturmiljö samt att ansvaret för detta delas av alla. Detta står att läsa i KML.

Ett av förslagen från utredningen var ju också en ändring i KML som innebär att förmedling av resultaten ingår i själva undersökningen och bekostas av exploatören.

Detta kan tolkas som att allmänheten endast ska få ta del av undersökningen i efterhand. I stället bör man lyfta fram kommunikation som en självklar del i hela undersökningen. Kunskaperna från de arkeologiska undersökningarna ska vara till gagn för samhället. Därför är det viktigt att kommunikation ingår i undersökningsuppdragen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att kommunikation kring pågående arkeologiska undersökningar uttrycks i direktiven i en kommande kulturutredning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-11 Anmäld: 2007-05-11 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)