kommuners miljöbrott

Skriftlig fråga 1999/2000:533 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 8 februari

Fråga 1999/2000:533

av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om kommuners miljöbrott

Oviljan att fullfölja den nya miljöbalken är enligt olika tidningsartiklar besvärande för vissa kommuner. Uppgifter finns om enskilda kommuner där förvaltningen lämnat förslag på 40 sanktionsavgifter men där nämnden bara dömde ut sex. Försvar för att inte döma ut sanktionsavgifter eller göra åtalsanmälan är att man inte brukat lämna något material till åklagare eftersom nämnden gjort erfarenheten att det inte blir något åtal. Argument och skäl som att det finns andra kommuner som är mycket sämre på att tillämpa miljöbalken förekommer.

Det är viktigt att kommunpolitikerna inte kryper för de som bryter mot miljöbalken. Samt att miljötjänstemännen kan arbeta efter lagstiftningen utan att luckra upp förtroendet för miljölagstiftningen.

Vad avser miljöministern vidta för åtgärder för att få kommunerna till att använda miljöbalken samt fullfölja sina skyldigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-10 Anmäld: 2000-02-15 Besvarad: 2000-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-16)