Kommunernas regelbörda

Skriftlig fråga 2007/08:60 av Wallmark, Hans (m)

Wallmark, Hans (m)

den 9 oktober

Fråga

2007/08:60 Kommunernas regelbörda

av Hans Wallmark (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Regeringen har som sin uttalade ambition att till 2010 reducera företagens regelbörda med 25 procent. En politisk viljeinriktning som visat sig möjlig att realisera i exempelvis Storbritannien och Nederländerna. Med färre regler och offentliga direktiv kan kraft, tid och pengar i stället användas för att utveckla företagen. Även landets kommuner, både primär- och landstingskommuner, har att ta hänsyn till många nationella regler, direktiv och riksintressen, restriktioner som innebär begränsningar för både näringsliv och medborgare.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att reducera kommunernas regelbörda fram till 2010 i likhet med regeringens uttalade ambition om förenklingar för landets företagare och företag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-09 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-17 Svar anmält: 2007-10-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)