Kommunernas rätt till ersättning vid naturkatastrofer

Skriftlig fråga 2006/07:367 av Larsson, Nina (fp)

Larsson, Nina (fp)

den 14 december

Fråga

2006/07:367 Kommunernas rätt till ersättning vid naturkatastrofer

av Nina Larsson (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Västsverige lider för närvarande av mycket stora problem gällande översvämningar på en rad olika platser. Erfarenheterna från tidigare katastrofer, så som andra översvämningar och exempelvis stormen Gudrun, visar på behovet för exempelvis kommuner att kunna tillgå resurser från en katastroffond. Det är av stor vikt att frågan om ansvaret för finansiering vid akuta kriser av omfattande art inte fördröjer ett effektivt och snabbt agerande från samhällets sida. Finansieringsfrågor ska därför vara utklarade i förväg. Denna linje har framförts av en rad företrädare för de borgerliga partierna under föregående mandatperiod. Även en fempartireservation (m, fp, kd, c, mp) till betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder och ersättning i samband med naturkatastrofer i Sverige menade under föregående mandatperioden samma sak.

Det har även varit den tidigare regeringens avsikt att bistå drabbade områden men krångelfaktorn och tidsaspekten har mörkat utsikterna avsevärt. Det finns en positiv effekt i att olika instanser kan känna sig trygga med att det finns medel att tillgå samt vetskapen om vart man konkret vänder sig för att kunna få dessa medel till del.

Det krisartade läget Västsverige upplever i dag kräver omedelbart stöd av olika karaktär, men under den dystra förvissningen om att katastrofer fortsatt kommer att drabba oss vore det önskvärt att prioritera inrättandet av någon form av finansierade katastroffonder inom en snar framtid.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kommunernas rätt till ersättning i samband med naturkatastrofer bättre kan garanteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-14 Anmäld: 2006-12-14 Besvarad: 2006-12-20 Svar anmält: 2006-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-20)