Kommunernas prioriteringar vid en pandemi

Skriftlig fråga 2005/06:1944 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 25 juli

Fråga 2005/06:1944 av Lars Ångström (mp) till statsminister Göran Persson (s)

Kommunernas prioriteringar vid en pandemi

Ett antal förberedelser har gjorts av myndigheter och regeringen inför ett utbrott av en pandemi. Ett visst förberedelsearbete har också skett i landsting och kommuner. Myndigheternas förberedelser är till delar vaga och ansvarsfördelningen mellan central, regional och lokal nivå är inte entydiga. Vi vet från tidigare kriser att otydliga ansvarförhållanden och arbetsfördelning kan förvärra situationen.

I Sverige kommer, enligt Socialstyrelsens beräkningar, 25 % av befolkningen att skyddas av antivirala läkemedel. Det kräver prioriteringar bland annat av vad som är samhällsviktiga funktioner och hur prioriteringen ska ske till exempel mellan sjuka och gamla och de med samhällsviktiga funktioner @ där har kommunerna en central roll. Utan sådana prioriteringar är risken för kaos och felbeslut stor. Vi måste försäkra oss om att hela det svenska samhället är väl förberett och samordnat inför ett pandemiutbrott.

Vad avser statsministern att göra för att garantera att kommunerna tar det ansvar som de statliga myndigheterna förutsätter och bygger sin planering på?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-07-25 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)