Kommunernas och landstingens pensionsskulder

Skriftlig fråga 2006/07:1060 av Hellquist, Solveig (fp)

Hellquist, Solveig (fp)

den 20 april

Fråga

2006/07:1060 Kommunernas och landstingens pensionsskulder

av Solveig Hellquist (fp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Många av Sveriges kommuner och landsting har stora pensionsskulder. Man har under decennier underlåtit att avsätta medel som motsvarar pensionskostnaderna. Därför kommer det att bli problematiskt då de stora pensionsavgångarna kommer i gång.

Kärnverksamheter i kommuner och landsting kan drabbas hårt om pensionskostnaderna måste tas ur ordinarie budget.

Det kan också finnas en risk att räkningen för kommunernas och landstingens underlåtenhet skickas till nästa generation.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att många kommuner och landsting framöver kan hamna i en svår ekonomisk situation på grund av pensionsskulder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-20 Anmäld: 2007-04-20 Besvarad: 2007-04-25 Svar anmält: 2007-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-25)