Kommunernas hantering av momskompensation

Skriftlig fråga 2007/08:719 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 6 februari

Fråga

2007/08:719 Kommunernas hantering av momskompensation

av Mats Gerdau (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Förra veckan ställde jag en fråga till Mats Odell om kommunernas momskompensation till enskilt drivna förskolor, skolor och äldrevård. Bakgrunden är att det finns kommuner som inte är så positivt inställda till privata alternativ och därför inte kompenserar dessa fullt ut för de momskostnader de har. Det statsbidrag som kommunerna söker är till för att skapa konkurrensneutralitet mellan kommunal och privat verksamhet. Men om pengarna inte kommer de privata alternativen till godo så skapas inte denna konkurrensneutralitet.

I svaret på frågan säger statsrådet: ”Vid beräkning av bidraget bör således beaktas kommunens faktiska ingående mervärdesskatt och den ersättning kommunen erhåller för denna.” Men om detta inte görs, vad händer då om en kommun söker mer statsbidrag än vad man betalar ut till de privata alternativen som kompensation?

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Mats Odell:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att försäkra sig om att statsbidragen för momskompensation till privata utförare inom skola, vård och omsorg verkligen kommer dessa till del och inte stannar i kommunens kassakista?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-06 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)