Kommunernas ansvar för krisberedskap och totalförsvar

Skriftlig fråga 2019/20:618 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Sverige ska ha förmåga till räddningstjänst under extrema påfrestningar under lång tid, även vid höjd beredskap. För att klara det behövs fler tränade frivilliga som kan hjälpa till – fler händer och fötter.

I MSB:s rapport från slutet av november 2019 beskrivs att kommunerna behöver inrätta fler räddningsvärn som kan bistå räddningstjänsterna vid till exempel omfattande skogsbränder och andra typer av naturolyckor. Detta är ett av många uppdrag som ligger på kommunerna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet och regeringen att komma med en beskrivning av kommunernas totala ansvar inom totalförsvaret samt hur detta ska finansieras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-11 Överlämnad: 2019-12-11 Anmäld: 2019-12-12 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga