kommunernas ansvar för barn med funktionshinder

Skriftlig fråga 2000/01:1044 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 9 april

Fråga 2000/01:1044

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas ansvar för barn med funktionshinder

Handikappombudsmannens rapport visar att rörelsehindrade elever är utestängda från 40 % av landets gymnasieskolor. Barn med rörelsehinder är också utestängda från hälften av landets grundskolor, då dessa saknar anpassning för rörelsehindrade. Barn och ungdomar med funktionshinder nekas därmed i praktiken möjligheten att välja skola efter kvalitet, profil på undervisningen eller social miljö. Regeringen väljer att i strid med barns och föräldrars vilja lägga ned specialskolor och integrera berörda barn i den kommunala skolan. Barn med funktionshinder hänvisas därmed till kommunala skolor som ofta inte är anpassade att ta emot dem. Efter ett beslut i riksdagen som bl.a. moderaterna gick emot kommer specialskolan Ekeskolan att läggas ned. Beslutet att stänga Ekeskolan och andra specialskolor är ett skott i mörkret. Ingen vet om kommunerna har förmåga att möta barnens särskilda behov. Däremot pekar snart sagt alla indikatorer, som nu rapporten från Handikappombudsmannen, på de problem den kommunala skolan har att erbjuda funktionshindrade barn en fullgod studiemiljö. Att avveckla specialskolor utan att ha försäkrat sig om att kommunerna klarar uppgiften är ansvarslöst.

Min fråga till statsrådet är:

Är statsrådet beredd att riva upp beslutet att stänga Ekeskolan och andra specialskolor, mot bakgrund av Handikappombudsmannens rapport om brister i den kommunala skolan för barn med funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-04-09 Besvarad: 2001-04-20 Anmäld: 2001-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-20)