Kommuner som väntar på ersättning från Migrationsverket

Skriftlig fråga 2015/16:1327 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I flera kommuner runt om i landet kommer nu signaler om att de ersättningar som kommunerna är garanterade från Migrationsverket för mottagandet är kraftigt försenade. I Höör med knappt 16 000 invånare är Migrationsverket skyldigt kommunen runt 17 miljoner kronor i ej betalda kostnadsersättningar.

Det finns naturligtvis en förståelse för att Migrationsverket är hårt belastat, men det handlar om stora summor pengar för små kommuner som ska kunna leverera service till invånarna, oaktat flyktingmottagandet. Det är trots allt pengar som utbetalas från en statlig myndighet, så det ska inte vara så här försenat. Risken är dessutom att kommuner tvingas öka sin låneskuld och därmed dras med räntor för de lånen. Kommunerna behöver långsiktiga planeringsförutsättningar, och dessa sätts ur spel när så stora ersättningar som dessa försenas kraftigt.

Mot bakgrund av detta är min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad tänker ministern göra för att Migrationsverket ska betala ut kostnadsersättningar till kommunerna i tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-07 Överlämnad: 2016-06-08 Anmäld: 2016-06-09 Svarsdatum: 2016-06-15 Sista svarsdatum: 2016-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga