Kommuner som bryter mot upphandlingsregler

Skriftlig fråga 2007/08:1409 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 24 juni

Fråga

2007/08:1409 Kommuner som bryter mot upphandlingsregler

av Hans Backman (fp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I Svenskt Näringslivs nyhetsbrev den 9 april 2008 kan vi läsa att företaget Georgsson Mail vann en upphandling om att sköta kommunens lokalpost i Falköping. Men kommunen fortsatte ändå att skicka brev med vanliga Posten. Georgsson Mails ägare Thomas Georgsson hörde av sig till kommunen och undrade varför men fick inget tydligt skriftligt svar. Eftersom företaget inte fick de postvolymer de räknat med tvingades han till slut att lägga ned sin verksamhet i Falköping.

I nyhetsbrevet redogörs för att det var 2001 som Falköpings kommun upphandlade posttjänster och gav Georgsson Mail uppdraget att sköta deras lokalpost. Men Thomas Georgsson fick snart reda på att kommunen fortsatte att skicka brev med vanliga Posten. Flera lokala företagare berättade att de fick brev från kommunen som inte skickats med Georgsson Mail.

En rapport från Konkurrensverket visar att det är vanligt att reglerna inte följs som de ska, och de ser allvarligt på bristerna. Konkurrensverket har därför bland annat föreslagit införande av sanktioner för upphandlande myndigheter som inte följer reglerna.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga om näringsministern avser att vidta åtgärder som innebär att sanktioner kan införas för upphandlande myndigheter som inte följer upphandlingsreglerna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-24 Anmäld: 2008-06-24 Besvarad: 2008-07-02 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-02)