Kommuner som bryter mot kommunallagen

Skriftlig fråga 2007/08:847 av Brännström, Katarina (m)

Brännström, Katarina (m)

den 22 februari

Fråga

2007/08:847 Kommuner som bryter mot kommunallagen

av Katarina Brännström (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Kommunallagen 2 kap. 8 § behandlar kommunernas roll som näringsidkare. I denna lagtext fastslås det att individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare endast får lämnas om det finns synnerliga skäl för det.

Trots lagen så förekommer det att kommuner agerar på marknaden som vilken aktör som helst. I de fall där kommuner döms för detta lagbrott blir konsekvenserna så pass försumbara att kommunerna ofta fortsätter med sin påbörjade investering.

I Kronobergs län finns ett exempel på en kommun som gjort en investering i mångmiljonklassen, där skattebetalarnas medel sätts på spel i riskfyllda affärsprojekt. Kommunen har blivit dömd för detta agerande i såväl länsrätten som kammarrätten men fortsätter trots detta sin verksamhet.

Med anledning av det anförda vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet ämnar vidta för att kommunerna ska följa gällande lagstiftning.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-22 Anmäld: 2008-02-22 Svar anmält: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)