kommuner med sommarbefolkning

Skriftlig fråga 1997/98:920 av René, Inger (m)

René, Inger (m)
Fråga 1997/98:920 av Inger René (m) till socialministern om kommuner med sommarbefolkning

Många kustkommuner - även de i Bohuslän - tredubblar i många fall sin befolkning under sommarmånaderna. Det är naturligtvis på många sätt positivt men det skapar också en del problem. Efterfrågan av vårdinsatser av olika slag ökar. Det gäller dels landstingskommunala verksamheter som t.ex. vårdcentraler, ambulanstransporter och distriktssköterskeinsatser men också kommunala verksamheter som t.ex. hemtjänst och avlastningsplatser. Det ekonomiska trycket på dessa kommuner är avsevärt förhöjt och intäkterna från de sommarboende synes inte täcka dessa ökade kostnader utan de får bäras av de fastboende.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minimera denna olägenhet för kommuner med stor sommarbefolkning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-07-08 Anmäld: 1998-07-13 Besvarad: 1998-08-06
Svar på skriftlig fråga