Kommunanställdas pensioner

Skriftlig fråga 2005/06:872 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 26 januari

Fråga 2005/06:872 av Jörgen Johansson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Kommunanställdas pensioner

Pensionsskulden har varit en framträdande diskussionsfråga de senaste åren. Många kommuner och landsting har arbetat hårt med att fondera pengar till de anställdas pensioner. Andra har underlåtit att göra något. Situationen påminner om Spara och Slösa. I ett tv-program har statsrådet framfört tankar på att de skötsamma kommunerna ska dela med sig till de mindre skötsamma för att alla ska klara de krav framtiden kommer att ställa. Tanken framstår som direkt konfiskatorisk samtidigt som det grundlagsskyddade kommunala självstyret sätts ur spel. Skötsamma kommuners strävan att nå upp till lagens krav om en god ekonomisk hushållning undergrävs dessutom. Tanken i sig framstår därför som såväl ogenomtänkt som direkt farlig för staten i dess funktion som lagstiftare. Givet är de stundande pensionsskulderna i kommuner och landsting en tung framtida belastning för många kommuner och landsting. Staten bör genom en aktiv dialog med berörda verka för att en sund ekonomisk hantering av frågan sker i hela landet i stället för att, i det närmaste, ägna sig åt övergrepp på skötsamma kommuner och landsting.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att bidra till att alla medarbetare i landets kommuner och landsting får en rimlig pension även i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-01-26 Anmäld: 2006-01-26 Besvarad: 2006-01-31 Svar anmält: 2006-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-31)