Kommunalt utjämningssystem

Skriftlig fråga 2011/12:457 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 8 mars

Fråga

2011/12:457 Kommunalt utjämningssystem

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Flera riksdagsledamöter har ställt frågor till finansmarknadsministern om en proposition angående nytt kommunalt utjämningssystem. Frågan debatterades senast den 1 mars, utan att frågeställaren fick ett svar på frågan om en proposition kommer över huvud taget. Detta är mycket otillfredsställande, eftersom systemet har stor betydelse för planeringsförutsättningarna i landets kommuner och landsting. Löftet om mer besked inom en snar framtid är inget tillfredsställande svar.

När avser statsrådet att lämna ett besked om och när en proposition kommer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-03-08 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-13 Svar anmält: 2012-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-13)