Kommunalt investeringsstöd till kulturen

Skriftlig fråga 2008/09:493 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 19 januari

Fråga

2008/09:493 Kommunalt investeringsstöd till kulturen

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Den globala finanskrisen hotar att slå hårt mot kulturen. I USA drar institutioner redan ned sina budgetar. I England varnar myndigheterna för effekterna när sponsorerna sviker. När finanskrisen nu sköljer över Sverige tvingas näringslivet göra hårda besparingar, och eventuella sponsorpengar som skulle komma kulturen till del försvinner. Kommunerna tvingas också till hårda besparingskrav, och kulturanslagen lär bli hårt drabbade, speciellt när de vägs mot exempelvis skola och vård.

Ystad är ett exempel där kulturverksamheter drabbas. Nu senast rapporterades det om Ystads konstmuseum, ett ovanligt stort provinsmuseum, som är djupt underfinansierat och hårt drabbat ekonomiskt. En rapport från förra året gjord av Stockholms universitet, Kultur – en del av ett hälsosamt liv?, visar att en livsstil med många kulturupplevelser sannolikt bidrar till en bättre folkhälsa. Men kulturen bör också ses som en viktig tillväxtfaktor. Ett stort utbud av kultur lockar turister, turism är en av de största inkomstkällorna en stad kan nyttja. Därför anser jag att regeringen bör ge ett särskilt investeringsstöd till Sveriges kommuner som de kan satsa på kulturverksamheter, som en tillväxtfrämjande åtgärd under lågkonjunkturen och bättre livskvalitet för medborgarna.

Avser kulturministern att verka för att regeringen, som kulturpolitisk åtgärd i dagens lågkonjunktur, kommer att avsätta ett särskilt investeringsstöd till kommunala kulturverksamheter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-01-19 Anmäld: 2009-01-20 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)