Kommunalt avfallsbolag och lagen om offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2006/07:1279 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 30 maj

Fråga

2006/07:1279 Kommunalt avfallsbolag och lagen om offentlig upphandling

av Gunvor G Ericson (mp)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Simrishamns och Tomelillas kommuner har fällts av kammarrätten för att inte ha upphandlat sin avfallshantering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). De har nu gått till regeringsrätten med frågan, och ett avgörande är att vänta inom kort.

Simrishamn, Tomelilla och ytterligare tolv kommuner äger gemensamt Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Sysav är också det bolag som tar hand om Simrishamns och Tomelillas avfall så länge de båda kommunerna inte upphandlar sin avfallshantering.

Enligt ett protokoll från Sysavs styrelsemöte den 17 februari 2006, 7 §, står Sysav för de rättegångskostnader som uppkommer vid processen i Regeringsrätten. Det betyder att den gynnade leverantören betalar för att de felande kommunerna inte heller i fortsättningen ska upphandla sin avfallshantering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka generella insatser är statsrådet beredd att vidta med anledning av ovanstående?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-30 Anmäld: 2007-05-30 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)