Kommunalt ansvar för riskbedömning vid eventuella skyfall

Skriftlig fråga 2014/15:783 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under helgen 5–6 september drabbades Hallsberg av skyfall – ett skyfall som fick till följd att ett helt bostadsområde fick översvämningar med förödande konsekvenser för fastigheterna i området. Många fastighetsägare kommer nu att tvingas lämna sina hus, och försäkringbolaget Länsförsäkringar erbjuder sina försäkringstagare professionellt samtalsstöd av psykolog. Översvämningarna innebär att många i Hallsberg nu är i kris.

Dessutom ställdes många tåg in, vilket också fick stor påverkan eftersom Hallsberg är Sveriges kanske viktigaste knutpunkt för tågtrafik.

Kommunerna har ett ansvar utifrån plan- och bygglagen att ta hänsyn till vattenförhållanden. Skyfall är också ett fenomen som enligt klimatexperter kommer att bli vanligare i framtiden.

Hallsbergs kommun hade vid tillfället för skyfallet inte tillräcklig kapacitet på pumpar i Hallsberg för att pumpa undan det regnvatten som kom. Eftersom bostadsområden finns i områden så lågt belägna att pumpar behövs då stora regnmängder kommer är detta förenat med stora risker vid skyfall, vilket vi nu ser konsekvenserna av.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt statsråd, Anders Ygeman:

 

Anser statsrådet att det är rimligt och lagligt att en kommun som Hallsberg med så strategiskt läge vad avser infrastruktur och så stora bostadsområden på låglänt mark inte har pumpkapacitet för skyfall som detta? Om inte – vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att något liknande inträffar på nytt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-09-11 Överlämnad: 2015-09-14 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga