Kommunalekonomisk utjämning

Skriftlig fråga 2007/08:446 av Bouveng, Helena (m)

Bouveng, Helena (m)

den 11 december

Fråga

2007/08:446 Kommunalekonomisk utjämning

av Helena Bouveng (m)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Syftet med nuvarande utjämningssystem är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för landets alla kommuner.

Ulf Wetterberg har haft i uppdrag att löpande följa upp det system för kommunalekonomisk utjämning som infördes den 1 januari 2005. Utöver det som framfördes i delbetänkandet har han noggrant granskat flertalet av de delmodeller som används i kostnadsutjämningen. Han har i detta arbete funnit att det finns nya data och metoder för att med större träffsäkerhet än tidigare mäta de strukturella skillnaderna som finns mellan kommunerna. Förändringarna som föreslogs i deluppföljning ett har efter remissrundan i stora delar nu genomförts.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att även deluppföljning två av den kommunalekonomiska utjämningen snarast blir föremål för ett normalt remissförfarande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)