Kommunala lantmäterimyndigheter

Skriftlig fråga 2017/18:1453 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Samhället och kommunerna står inför stora utmaningar avseende bostadsförsörjning och infrastruktur, och det behövs nya regler som underlättar förvaltningen av de vägsamfälligheter som sköter detta stora vägnät.

I en skrivelse till regeringen har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyligen tydligt framfört krav på att regeringen ska se över lagstiftningen så att kommunerna ges möjlighet att samverka om kommunala lantmäterimyndigheter. SKL lyfter även att regeringen borde tydliggöra förutsättningarna för befintliga kommunala lantmäterimyndigheter och återgår till tidigare praxis vid prövning av framtida ansökningar om att bilda kommunala lantmäterimyndigheter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Är statsrådet beredd att medverka till att Ljusdals kommun tillsammans med till exempel angränsande kommuner får inrätta en kommunal lantmäterimyndighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga