kommunala bolag

Skriftlig fråga 1997/98:65 av Karlsson, Ola (m)

Karlsson, Ola (m)
Fråga 1997/98:65 av Ola Karlsson (m) till inrikesministern om kommunala bolag

En omistlig del av den kommunala demokratin är medborgarnas rätt till insyn i och möjlighet att laglighetspröva kommunal verksamhet. Den kommunala sektorn är en betydande del av den totala ekonomin i Sverige. Den sysselsätter cirka en fjärdedel av den totala arbetskraften och omsätter ca 420 miljarder kronor. Möjlighet till insyn och offentlighet i de kommunala förvaltningarna liksom möjligheten att laglighetspröva kommunala beslut har länge varit en självklarhet. I dag är det även självklart med hög grad av offentlighet i kommunala bolag.

En betydande del av den kommunala verksamheten bedrivs i dag i bolagsform. 1993 uppgick antalet kommunala företag till knappa 1 500. Omsättning var 115 miljarder och den totala balansomslutningen var 418 miljarder kronor. Om man även räknade in de landstingsägda företagen var omsättningen 129 miljarder kronor.

Kommunala företag drivs med medborgarna och deras tillgångar som yttersta säkerhet och utan möjlighet för medborgarna att friskriva sig från de risker som är förenade med denna företagsverksamhet. Det bör därför vara en självklarhet att medborgarna har rätt och möjlighet att låta pröva om även dessa verksamheter följer kommunallagens olika regler.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att ge medborgarna möjlighet att pröva om kommunala bolag följer kommunallagens krav?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-10-16 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-21
Svar på skriftlig fråga