kommunal upphandling

Skriftlig fråga 2004/05:27 av Brandin, Claes-Göran (s)

Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 september

Fråga 2004/05:27

av Claes-Göran Brandin (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunal upphandling

Försökslagen om dispens för kommunal upphandling utanför kommungränsen upphör att gälla 2005. Inför beslutet att förlänga lagen till år 2005 gjordes en utredning om hur lagen använts av de kommunala bolagen.

Utredningen visade att 1999 var det endast fyra av tolv kommunala trafikaktiebolag som använde sig av möjligheten att bedriva uppdragsverksamhet enligt försökslagen. Det framgår vidare av utredningen att tre kommunala bolag som ännu inte använt sig av försökslagen skulle kunna tänka sig att göra det i framtiden. Ett av dessa bolag har lagt anbud vid några tillfällen, men har inte lyckats vinna någon upphandling. De övriga fem kommunala trafikbolagen har angett att de inte har för avsikt att utnyttja möjligheten att bedriva uppdragsverksamhet. Ett skäl till detta har uppgetts vara att försöksperioden är för kort med hänsyn till de avtalstider som råder i bussbranschen.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att göra det möjligt för de kommunala bolagen att efter 2005 upphandla utanför kommungränserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-20 Anmäld: 2004-09-21 Besvarad: 2004-09-29 Svar anmält: 2004-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-29)