Kommunal skatteplanering

Skriftlig fråga 2018/19:655 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Gävleborg har flera kommuner använt sig av skatteplanering de senaste åren vid försäljning av allmännyttan. Nu är det återigen dags då den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Sandvikens kommun bildat ett dotterbolag enbart för att föra över fastigheterna som ska säljas dit och på så sätt undkomma skatt. Dotterbolaget säljs sedan, och på så vis undkommer man skatt på vinsten av försäljningen av själva fastigheterna och stämpelskatten minimeras. Finanschefen i bolaget är tydlig med att skatten är en kostnad för bolaget, vi tjänar hyresgästerna bäst om vi kan använda pengarna till annat, till exempel att rusta bostäder. Det borde vara rimligt att kräva att kommuner inte ägnar sig åt avancerad skatteplanering.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson blir därför följande:

 

Avser ministern att ändra lagstiftningen för att förhindra sådana här upplägg i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-05-15 Överlämnad: 2019-05-16 Besvarad: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22 Anmäld: 2019-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga