kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid

Skriftlig fråga 2002/03:494 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 7 februari

Fråga 2002/03:494

av Laila Bjurling (s) till statsrådet Lena Hallengren om kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid

Barn vars föräldrar förvärvsarbetar på obekväm arbetstid har inte samma tillgång till förskoleverksamhet som andra barn. Föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid ges inte samma rätt till service som föräldrar som arbetar dagtid. I detta ligger en djup orättvisa.

I dag uppfattar kommunerna det som frivilligt att ordna barnomsorg på obekväm tid, trots att lagen säger att kommunen är skyldig att ordna barnomsorg och förskoleverksamhet för bland annat barn till förvärvsarbetande föräldrar.

Skollagskommittén hade uppdraget att se över detta, men har inte föreslagit någon ändring. Motivet tycks vara att kommittén inte hade befogenhet att föreslå något som kunde orsaka högre kostnader för kommunerna.

Fakta kvarstår att effekten blir att dessa föräldrar och deras barn särbehandlas på ett negativt och orättvis sätt. Samhällets uppgift att ge föräldrar stöd borde rimligen omfatta alla föräldrar.

Som en följd av det anförda frågar jag:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att även föräldrar med obekväma arbetstider ska få tillgång till kommunal barnomsorg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-02-07 Anmäld: 2003-02-07 Besvarad: 2003-02-12 Svar anmält: 2003-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-02-12)