Kommersiell näthandel med alkohol

Skriftlig fråga 2011/12:555 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 27 april

Fråga

2011/12:555 Kommersiell näthandel med alkohol

av Christer Engelhardt (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Enskilda individer har i Sverige – som en del av EU-rätten – rätt att importera öl, vin eller sprit för eget bruk. Men tanken med den möjligheten var aldrig att privata företag skulle göra det till en affärsidé, och tjäna pengar på det sätt som nu sker. Utredaren föreslog till och med att man skulle införa ett så kallat förmedlingsförbud som tydliggjorde att kommersiella aktörer inte bakvägen kunde etablera direktförsäljning och detaljhandel till enskilda.

Om kommersiell näthandel med alkohol tillåts att etablera sig och växa i Sverige, försämras möjligheten för riksdag och regering att upprätthålla den ansvarsfulla alkoholförsäljning som det finns en bred politisk enighet kring. I denna ordning spelar Systembolaget en viktig roll genom att sälja utan vinstintresse, och därmed inte har vare sig drivkraft eller uppdrag att ständigt sälja mer. Kommersiella aktörer – oavsett om de finns på nätet eller i en fysisk spritbutik – drivs i stället av att sälja så mycket som möjligt, vilket tydligt framgår av den aggressiva marknadsföring som sedan en tid tillbaka bedrivs av så kallade vinklubbar och andra kommersiella näthandlare med alkohol. Deras affärsidé är att genom säljsamtal, mejl och direktreklam skapa köpande kunder som erbjuds extrapriser och fri frakt för att dessa sedan ska köpa mer. Häri ligger en av de viktigaste skillnaderna mellan en ansvarsfull alkoholförsäljning och det som nu håller på att växa fram.

Jag vill nu därför fråga statsrådet om hon har för avsikt att utreda omfattningen av den kommersiella näthandeln med alkohol, om och hur dessa företag bryter mot svenska lagar och regler kring import, skatter, marknadsföring, med mera – samt komma med förslag på åtgärder för att komma till rätta med denna, inklusive ett förmedlingsförbud vid privatimport.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-04-27 Anmäld: 2012-04-27 Svar anmält: 2012-05-09 Besvarad: 2012-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-05-09)