kommersialisering av det offentliga rummet

Skriftlig fråga 2004/05:954 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 14 februari

Fråga 2004/05:954

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommersialisering av det offentliga rummet

Det offentliga rummet blir alltmer kommersialiserat. I flera kommuner pågår det ett arbete för att balansera och motverka utvecklingen mot en alltför påtaglig kommersialisering av det gemensamma rummet. I Malmö, som exempel, är man återhållsam med skyltar, vepor och annan form av reklam. Kommunens arbete möjliggörs av att dessa former av reklam kräver bygglov. Flaggor däremot är inte bygglovspliktiga @ detta gäller även flaggor med uppenbart reklamsyfte. I Malmö har det satts upp reklamflaggor av stora mått @ i vissa fall rör det sig om en total yta av 72 kvadratmeter @ som på grund av sin storlek gör ett påtagligt intrång i det offentliga rummet. Flaggor av denna storlek kan likställas med de stora reklamskyltar som företag ofta vill sätta upp utmed stora leder, men som kommunerna i många fall motsätter sig.

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att kommunerna även ska ha möjlighet att begränsa stora flaggors intrång i det offentliga rummet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-14 Anmäld: 2005-02-14 Besvarad: 2005-02-23 Svar anmält: 2005-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-23)