kommentarmaterial om utvecklingssamtal

Skriftlig fråga 2000/01:1321 av Ask, Beatrice (m)

Ask, Beatrice (m)

den 30 maj

Fråga 2000/01:1321

av Beatrice Ask (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommentarmaterial om utvecklingssamtal

Den 21 juni förra året gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram ett kommentarmaterial kring utvecklingssamtal och skriftlig information till föräldrar och elever. Skriften skulle innehålla information om lagstiftningen och redovisa goda exempel på hur skriftlig information kan användas för att ge en nyanserad och framåtsyftande bild av elevens studieutveckling.

Bakgrunden var den diskussion som bl.a. förts i riksdagen om hur skriftlig information får se ut. Statsrådet uttalade då att "det finns så många bra idéer på det här området som förtjänar att föras vidare" samt "min uppfattning är att det finns stort utrymme för att använda skriftlig information på ett konstruktivt sätt som komplement till utvecklingssamtalen, utan att det handlar om att sätta betyg."

Nu visar det sig att Skolverket inte ämnar genomföra uppdraget.

Vilka konkreta åtgärder tänker skolministern vidta för att regeringsuppdraget ska fullföljas och konkreta exempel tas fram?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-01 Anmäld: 2001-06-06 Besvarad: 2001-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-13)