kolsänkor i skog

Skriftlig fråga 2004/05:1485 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 april

Fråga 2004/05:1485

av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad om kolsänkor i skog

Enligt tidningen ATL den 17 april har Christer Wallin, skogschef vid NLS Skogsägarna, uttalat att skogsägare i norra Sverige kan och bör sälja utsläppsrättigheter till industrin.

Men biobränslenas koldioxidneutrala egenskaper har ju redan krediterats bland annat genom att de är befriade från koldioxidskatt.

Avser Lena Sommestad att klargöra att handel med kolsänkor från växande skog inte kommer att godtas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-22 Anmäld: 2005-04-22 Besvarad: 2005-04-27 Svar anmält: 2005-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-27)