Kolkraft och utsläppsrätter

Skriftlig fråga 2005/06:162 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 17 oktober

Fråga 2005/06:162 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Kolkraft och utsläppsrätter

I ett så kallat Joint Implementations-projekt i Timisoara, Rumänien, betalar Statens energimyndighet för att Rumänien ska producera mer el från kol i ett kraftvärmeverk, vilket påstås ersätta el från kolkondenskraftverk och därför skulle representera en koldioxidminskning.

Om affären genomförs får Sverige 200 000 ton utsläppsrätter. Enligt riksdagsbeslut får dessa inte användas för att uppfylla det svenska klimatmålet.

Vad avser statsrådet att göra med dessa utsläppsrätter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-10-18 Anmäld: 2005-10-18 Besvarad: 2005-10-26 Svar anmält: 2005-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-26)