Koffein i livsmedel

Skriftlig fråga 2007/08:36 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 4 oktober

Fråga

2007/08:36 Koffein i livsmedel

av Birgitta Eriksson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Koffein stimulerar det centrala nervsystemet, påverkar hjärtmuskulaturens arbete och vidgar blodkärlen i musklerna. Koffein är vätskedrivande och laxerande. Höga doser – det brukar sägas mer än fyra koppar kaffe – kan ge en mängd bieffekter, exempelvis darrningar, nervositet och överaktivitet, det vill säga koncentrationsproblem. Fem–tio gram är en dödlig dos för en människa. Det finns misstankar om att koffeinets inverkan på hjärta och blodkärl skulle kunna öka risken för hjärtsjukdomar.

Koffein är svagt beroendeframkallande. Beroendet är till lika stor del psykologiskt som fysiologiskt. Bristsymtom brukar som mest vara huvudvärk. Det har uttryckts oro över ökad förekomst av koffein i livsmedel och en växande konsumtion av koffein bland inte minst unga. Utöver i coladrycker så lär koffein finnas i olika sportdrycker.

Avser jordbruksministern att vidta någon åtgärd utifrån växande förekomst av koffein i olika livsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-04 Anmäld: 2007-10-04 Besvarad: 2007-10-10 Svar anmält: 2007-10-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-10)