Köer i vården

Skriftlig fråga 2019/20:231 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 21 oktober 2019 informerade Sveriges Kommuner och Landsting om resultaten gällande de mycket långa vårdköerna inom specialistvården. Resultaten presenterades som en positiv framgång och detta på ett sätt som faktiskt snuddar vid gränsen för respektlöshet gentemot alla de patienter som fortsatt sitter i de överbefolkade väntrummen runt om på sjukhusen i Sverige. Sverige har fortfarande bland Europas allra längsta vårdköer.

Verkligheten för patienterna är att i september 2019 och i september 2018 var måluppfyllelsen oförändrat 64 procent gällande antalet patienter som faktiskt fått sin operation eller annan behandling i tid inom de lagstadgade maximala 90 dagarna. Som en jämförelse var samma måluppfyllelse 79 procent i september 2014. Därefter tog den socialdemokratiskt ledda regeringen över makten. Vårdköerna inom specialistvården har därefter mellan september 2014 och september 2019 ökat med 122 procent. Denna utveckling är totalt oacceptabel.

Av de 31 cancerdiagnoser som hittills ingår i ett standardiserat vårdförlopp har väntetiderna (maximala ledtider) under år 2019 jämfört med år 2018 ökat gällande 25 diagnoser, minskat gällande tre, och avseende resterande tre är situationen oförändrad. Denna utveckling att väntetiderna för patienter med cancer snarare ökar än minskar är mycket oroande. Cancerfondsrapporten 2019 – Cancervård måste nu börja fungera som en alarmklocka för regeringen och dess samarbetspartier.

Moderaterna driver frågan om att de växande köerna i cancervården ska ingå i kömiljarden och att därmed specifika resurser riktas i syfte att ta bort köerna i cancervården.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka ytterligare nationella åtgärder avser ministern att vidta för att minska vårdköerna i specialistvården i allmänhet och köerna i cancervården i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Sista svarsdatum: 2019-10-30 Svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga