Kö till bröstcancervård

Skriftlig fråga 2019/20:301 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Varje dag året runt drabbas ungefär 20 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Sammanlagt får över 9 000 kvinnor diagnos om bröstcancer varje år. Detta betyder att bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen för kvinnor i Sverige. Det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer (NKBC) visar tyvärr samtidigt dåliga resultat gällande att uppfylla löftet om maximal väntetid (inom 28 dagar) från välgrundad misstanke om cancer tills patienten får sin operation.

Region Norrbotten uppvisar allra bäst resultat i form av att nära nio av tio patienter med bröstcancer får sin operation i tid. Därefter följer Kronoberg, Gotland, Värmland, Blekinge och Halland. Allra sämst resultat uppvisar Västra Götaland där inte ens två av tio patienter med bröstcancer får sin vård i tid. Därefter följer som näst sämst Östergötland, och sedan Jönköping, Västmanland och Uppsala. I genomsnitt i Sverige fick 37 procent av dem som drabbats av bröstcancer sin vård i tid. Så här får det inte fortsätta att vara.

Moderaterna föreslår att det tas fram en ny uppdaterad nationell cancerstrategi i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna inom cancervården. Sverige har goda möjligheter att ha en medicinskt världsledande cancersjukvård utan långa vårdköer. Dessa möjligheter måste emellertid tas till vara på ett mycket bättre och mer metodiskt och strukturerat sätt än i dag. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka ytterligare nationella åtgärder avser socialministern att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten inom bröstcancervården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-04 Överlämnad: 2019-11-04 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga