"knivlagen"

Skriftlig fråga 1999/2000:63 av Ekendahl, Maud (m)

Ekendahl, Maud (m)

den 14 oktober

Fråga 1999/2000:63

av Maud Ekendahl (m) till justitieminister Laila Freivalds om "knivlagen"

Polisen i Ängelholm grep en kriminellt belastad person i en stulen bil för en tid sedan. Han var beväpnad med en 33 cm lång kniv.

Åtal väcktes på flera punkter, dock ej enligt "knivlagen", eftersom mannen inte befann sig på allmän plats. Kniven beslagtogs, men ska återlämnas.

Det kan inte vara rätt att en beslagtagen kniv, som förmodligen inte har något annat användningsområde än i samband med brott, ska återlämnas. Det vore önskvärt att lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål kompletteras så att liknande fall kan undvikas i framtiden.

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att förhindra att beslagtagna knivar, som kan befaras komma till brottslig användning, återlämnas till ägaren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-14 Anmäld: 1999-10-18 Besvarad: 1999-10-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-10-25)